İstanbul Tarihi Yarımada İçinde İmar Barışına Dahil Edilmeyen Yerler ?

İstanbul Tarihi Yarımada İçinde İmar Barışına Dahil Edilmeyen Yerler ?

haber-Istanbul-tarihi-yarimada-Icinde-Imar-barisina-dahil-edilmeyen-yerler--53.html

İstanbul tarihi yarımada da, haritada işaretli olarak belirtilen kısımlara Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.

Ayrıca aşağıdaki özellikleri taşıyan yapılarda imar barışından faydalanamayacak.

   1. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar,

   2. Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar,

   3. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar,